SPELREGELS:

Stichting Jeugdwerk Huijbergen:

  • Voor de judo, sportmix en jeugdgym gelden: de eerste les is een gratis ‘kijk- en meedoe les!’ Je kunt aan het eind van deze les al gelijk inschrijven of een inschrijfformulier meenemen naar huis als je er nog over wilt denken. Als je besluit om naar de volgende lessen te komen lever je dit formulier aan het begin van de volgende les ingevuld in bij de leiding of contactpersoon. Dit geldt niet voor de kookworkshops en voor houtbewerking! Voor deze activiteiten geldt vooraf aanmelden!
  • Om in te schrijven dient altijd een volledig en door ouders/verzorgers ondertekend inschrijfformulier te worden ingeleverd bij de contactpersoon of leiding van de desbetreffende club/activiteit. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een bepaalde activiteit dan ontvangt u bericht dat deze activiteit niet doorgaat.
  • Inschrijven nadat het seizoen al begonnen is, alleen mogelijk in overleg met de desbetreffende contactpersoon of leider van een club/activiteit. Opzeggen kan alleen door de ouders/verzorgers bij de contactpersoon van de desbetreffende activiteit. Bij stoppen van de deelname gedurende het seizoen wordt geen contributie teruggestort.
  • Contributie kunt u betalen per bank of giro na ontvangst van de factuur. Voor sommige workshops geldt contante betaling. Dit is dan altijd vermeld.
  • Ons seizoen loopt van september tot en met juni. Tijdens de schoolvakanties van Ste Marie Huijbergen en op officiĆ«le vrije dagen is er geen les.
  • Indien gevraagd worden de gegevens van onze leden aan de gemeente Woensdrecht verstrekt ter controle van de subsidieaanvraag.
  • Wij verzoeken de kinderen niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van een les aanwezig te laten zijn.